درباره شرکت

شرکت ما در سال 1373 تأسیس شد.طی دهه ها، با کیفیت برترو قیمت مناسب به عنوان یک تولید کننده ملی منحصر به فرد در حوزه های پودرهای صنعتی معدنی شامل پودراکسید آهن میکایی MIOX ومیکا مسکویت MICAوهمچنین الیاف سفید بتن فعالیت می نماید که کاربرد پودر آهن میکایی در رنگهای صنعتی و لنت سازی برای پوشش های ضد خوردگی می باشد و پودر میکا مسکویت نیزدر الکترود سازی کار برد دارد.شرکت تولید اکسید آهن میکایی ظرفیت 1200تن تولید در سال را دارا می باشد.
با سپاس از اعتماد مشتریان به دانش وتکنولوژی شرکت و استفاده از محصولات ما در پروسه های تولید برای ما این فرصت فراهم شد که نسبت به تقویت و افزایش کیفیت برترخود اقدام نماییم.شرکت ما درحال دریافت گواهینامه های معتبروکیفیت ISO9001 ، ISO14001 محیط زیست و OHSAS18001 گواهینامه سیستم های بهداشت و ایمنی حرفه ای است.
هدف ما:
ما متعهد به تلاش در زمینه ارایه برترین استانداردهای کسب و کار محصول اکسید آهن میکایی درخصوص نوآوری، پشتیبانی فنی، کیفیت محصول، ایمنی و زیست محیطی و اخلاق حرفه ای می باشیم.علاوه بر زمینه های اصلی فن آوری تولید در حال توسعه،حفظ وارتقا کیفی محصول خود و نیز گسترش نمایندگی به مشتریان در خارج از مرزهای کشورمی باشیم.
رضایت مشتری کلید موفقیت ماست.
ماموریتها:
– بهبود روابط دوجانبه با تامین کنندگان اصلی مواد خام جهت معرفی وعرضه به کارخانجات مرتبط
– موفقیت پایدار ما به طور مستقیم با عملکرد افراد وابسته به شرکت مرتبط است. به همین دلیل ما از کارکنان متعهد و مطمئن که متخصص حرفه ای دراین زمینه هستند، حمایت می کنیم.
– ما به طور مداوم در سطح بالایی از کیفیت کار، برای انجام تعهدات الزام آور، به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی درفرآیند تولید می باشیم.
– تکیه بر دانش کارکنان ما درجهت افزایش تعالی سازمانی(EFQM) و خود ارزیابی سیستم و نیزبهبود مستمر (کایزن) به منظور همسویی وهم افزایی در راستای اهداف سازمان .
– ما به طور خاص بر بهبود روحیه تیم وارزشهای انسانی کارکنان،پیوسته تمرکز می کنیم. توسعه و ارتقاء کارکنان یک روند مداوم است، و اهمیت اثربخشی و کارایی برای ما درالویت است.