رنگ

 

ویژگی های حفاظتی در پوشش های اکسید آهن میکایی(MIOX) به طور گسترده ای شناخته شده است . سیستم حفاظتی  Miox , با پایداری حرارتی بالا ،حفاظت طولانی مدت در مقابل خوردگی و کاهش هزینه را تضمین می کند. اکسید آهن میکایی(MIOX) عمدتا در پوشش های فلزی حفاظتی و ضد خوردگی کاربرد دارد.