سرامیک

نقطه جوش بالای Miox, امکان استفاده از آن را در رنگ دانه های سرامیک فراهم میسازد. Miox عمدتا در دکوراسیون داخلی و خارجی از جمله کاشی های کف و دیوار وکاشی های چینی نما کاربرد دارد.میکا برای پایدار کردن پوشش های مختلف خارجی و استفاده به عنوان عایق وپوشش حفاظتی می شود