پلاستیک

 

اکسید آهن میکایی(MIOX) اخیرا درپلاستیک نیز کاربرد دارد. تاثیرات متعادل Miox  بر خواص مکانیکی موادپلاستیکی, مقاومت در برابر گرما و اشعه ماورا فرابنفش, رسانندگی دما از برجسته ترین ویژگی آن محسوب میشود.