الیاف فودتا ،الیاف بتن،الیاف پلاستیکی الیاف فلزی، الیاف پلی استر، الیاف پلی پروپیلن، الیاف بنتونیت ، الیاف سالید وهالو ،الیاف بتن ایران